Hälsosam inneluft och energieffektivitet

Målet som Hoas har satt för bostädernas temperatur är inte ett nummer taget ur luften utan grundar sig på allmänna rekommendationer för temperaturen för en hälsosam inneluft. Den rätta rumstemperaturen är 20–22 ºC. Enligt anvisningarna för boendehälsa kan en allt för hög rumstemperatur öka på tröttheten, försämra koncentrationsförmågan, orsaka andningssymtom och orsaka känsla av torrhet. Därtill kan det trappa upp frigöring av gasformiga föroreningar. Även föreningen Sisäilmayhdistys ry rekommenderar 20–22 ºC som inomhustemperatur.

Kostnaderna för uppvärmningen av fastigheten är också märkbara. Som tumregel för energiförbrukning kan man säga att varje extra värmegrad i bostaden ökar uppvärmningskostnaderna med ca 5 procent. För energiförbrukningen i en enskild bostad kan uppvärmningen stå för hälften, vilket är en märkbar kostnad.