Bostadens temperatur under sommaren

Ifall man fryser på vintern kan man på motsvarande sätt ha det svettigt på sommaren. Fastigheterna är uppförda enligt de föreskrifter för byggande som gällde under den aktuella byggnadsperioden. Av denna orsak finns det inte alltid luftkonditionering eller avkylning i husen.

Ersättande luft strömmar in i bostaden genom friskluftsventiler som man inte får täppa till. Bostadens ventilation fungerar automatiskt och det går inte att göra finjusteringar enligt bostad. I Anvisningar om boendehälsa har man inte specificerat någon övre gräns för inomhusluftens temperatur utanför uppvärmningssäsongen, dvs. sommarsäsongen. Enligt Anvisningar om boendehälsa får rumsluftens temperatur inte stiga över 26 ºC, om inte den höga temperaturen beror på att uteluften är så varm. De rekommendationer som finns på Hoas webbplats om inomhustemperaturer gäller för uppvärmningssäsongen. Uppvärmningssäsongen inleds när dagens utomhustemperatur i medeltal är 15–17 ºC eller lägre.