Skadedjur i livsmedel

Skadedjur som orsakar skada i livsmedel gör det antingen genom att konsumera maten eller genom att lämna spillning efter sig som gör livsmedlet oätbart. Skadedjuren kan till exempel följa med hem i butiksinköpen. Ifall man snabbt märker att man har skadedjur är det oftast lätt att bli av med dem. Ifall skadedjuren endast finns i ett paket kan det hända att det räcker att göra sig av med paketet för att bli av med skadedjuren.

Skadeinsekter i livsmedel sprider inte sjukdomar (med undantag av den tyska kackerlackan som kan sprida salmonella) och är inte giftiga. Det finns alltså ingen orsak att bli rädd om du hittar skadedjur i livsmedel.

Om du märker skadedjur i livsmedel hemma ska du slänga de infekterade produkterna. Ifall du vill vara säker på att även sådana livsmedel som inte verkar vara infekterade verkligen är fri från skadeinsekter kan du ha produkterna nerfrysta i -20 ºC i en vecka. Töm skåpen där du observerat skadedjur och dammsug noga. Släng dammsugarpåsen direkt efter dammsugningen. Du kan försöka bekämpa skadedjur med insektsprej, följ preparatens instruktioner noggrant. I fortsättningen bör du förvara livsmedel i plastpåsar eller glas- och plastburkar.   Ifall dessa husmorsknep inte fungerar ska du göra en felanmälan i MyHome så att Hoas kan beställa skadedjursbekämpning. Ifall du misstänker att du har kackerlackor eller tyska kackerlackor i din bostad bör du göra en felanmälan direkt.