Övriga inomhusskadedjur

Nu som då finns det fullständigt harmlösa insekter i bostaden. För många är det inte alls en främmande tanke att det kan finnas sockerlarver i avloppen eller bananflugor i bioavfallskärlet sommartid. Ibland kan man få besök av en äventyrare som slinker in genom fönstret och som det skulle vara trevligt att bli av med. Vanligtvis behövs ingen skadedjursbekämpning i dessa fall och egna åtgärder räcker. T.ex. bekämpar inte Hoas sockerlarver eftersom bekämpningen är svår och ofta lönlös. Sockerlarverna orsakar heller ingen fara för hyresgästerna. I händelse av att getingar gör ett bo exempelvis bredvid dörren eller om du råkar se en faraomyra i din bostad ska du fylla i en felanmälan till Hoas så att oönskade gäster kan hanteras.