Ohyra

Ohyra är skadeinsekter som behöver blod som näring. Ohyra kan kontaminera en bostad till exempel via människor, kläder eller möbler. Ibland kan ohyra hitta sin väg till bostaden till exempel genom ett infekterat fågelbo på bostadens tak. Observera att fåglar är fredade under ruvningstiden.

Skadeinsekternas mängd kan öka genom dålig hygien och brister i städningen. Det är ändå bra att komma ihåg att en prydlig bostad inte garanterar att bostaden är fri från ohyra. Exempelvis kan vägglöss vara ovälkomna fripassagerare i samband med en utlandsresa och då spelar det ingen roll hur städigt det är i hemmet.

Ohyra som förekommer i Finland är bland andra vägglöss, loppor och huvudlöss. Loppor förekommer ofta på husdjur, bland annat på internet hittar man anvisningar om hur man blir av med dessa skadeinsekter.

Ifall du misstänker att du har skinnbagge i din bostad bör du göra en felanmälan direkt.