Gnagare

Av gnagare är det främst möss och råttor som orsakar problem för höghusboende. Gnagare kan kräva professionell bekämpning. Möss och råttor förekommer i hela Finland, ofta trivs de i närheten av människor. Möss och råttor är utmärkta på att anpassa sig till olika förhållanden.

Gnagare kan sprida sjukdomar. Gnagare kan också förstöra bostadens strukturer. De kan dessutom orsaka elavbrott och kortslutningar.

Råttor kan hitta till sopsorteringspunkter om avfall ofta ligger på golvet. Av den här orsaken är det mycket viktigt att skräp förs ända fram till sorteringspunkten och lämnas inne i soptunnan. Se också till att stänga locket noga. Ifall den första tunnan är full lönar det sig att kontrollera om de andra kärlen har mera plats – ofta fylls kärlen närmast dörren till först.

Ifall gnagare finns inne i bostaden ska du alltid göra en felanmälan. Då kan man beställa skadedjursbekämpning. Efter bekämpningen går byggfirman igenom strukturerna och täpper till de öppningarna som skadedjuren utnyttjat. Ifall du själv vill sköta om bekämpningen lönar det sig att använda sig av fällor. Ifall du använder gift kan gnagarna dö inne i strukturerna vilket skapar luktproblem. Dessutom kan det hända att fläskängrar hittar till bostaden via kadavren.