Skadejur och bekämpning av dessa

Ibland kan det uppenbara sig objudna gäster i bostaden. Det är viktigt att komma ihåg att största delen av insekterna i bostaden är harmlösa gäster utifrån som inte kräver ingrepp av utomstående skadedjursbekämpning. Ibland är det ändå frågan om skadedjur som kräver skadedjursbekämpning.

Det är den boendes plikt att meddela om eventuella skadedjur så fort som möjligt till hyresvärden samt följa skadedjursbekämpningsföretagets direktiv. Noggrann bekämpning är det bästa sättet att bli av med problemet. Att följa direktiven är viktigt för att bekämpningen ska lyckas samt för att hindra spridningen av skadedjuren.

Ifall hyresgästen uppfyller sin underrättelseplikt direkt vid iakttagelsen är skadedjursbekämpningen gratis för hyresgästen.

Ibland, speciellt under vår och sommar, kan fåglar som häckar i närheten av fastigheten skapa problem. Fågelbon är skyddade under ruvningstiden vilket betyder att det ofta inte går att göra någonting åt dem.