Säkringar och jordfelsbrytaren

Ifall en säkring går i din bostad blir du också av med en del av strömmen i bostaden. Säkringens eller proppens avsikt är att skydda dig från en olycka ifall det blir ett farligt fel i någon apparat som du använder. Dessutom kan säkringen brännas om den blir överbelastad. Till exempel extra uppvärmning i bostaden kan leda till att en säkring bränns ut. Överbelastning kan leda till att elledningarna uppvärms som i sin tur kan leda till en eldsvåda.

Att byta en säkring eller att koppla tillbaka till funktionsdugligt tillstånd är på hyresgästens ansvar. Ifall säkringen ofta brinner ut ska du ta loss alla apparater och lampor från vägguttagen och koppla dem tillbaka en åt gången. Ifall ingen enskild apparat orsakar problem ska du koppla apparaterna tillbaka till nätet och kontrollera om det är apparaternas mängd som orsakar överbelastningen. Om du inte hittar en orsak till att säkringarna hela tiden brinner ut ska du göra en felanmälan till Hoas.