Varmvatten- och elavbrott

Vid överraskande elavbrott lönar det sig att kontrollera om t.ex. lamporna i trappuppgången fungerar så du vet om problemet är begränsat till din egen bostad eller om hela trappuppgången är mörklagd. Om problemet är begränsat till din egen bostad ska du kontrollera att säkringarna i bostaden är i skick.

Vid varmvattenavbrott eller mera omfattande elavbrott lönar det sig att kontrollera på energibolagets webbplats om det är ett planerat distributionsavbrott eller annat fel.

Här är länkarna till energibolagens sidor i olika städer:

Helsingfors: Helsingfors Energi

Esbo: Fortum

Vanda: Vanda Energi

Fyll i en felanmälan om energibolaget inte har information om avbrottet.