Internet och kabel-TV

Om din Hoasnet-anslutning inte fungerar eller om du har problem med tv-sebarheten ska du först kontrollera din egen utrustning och alla kopplingar. Ibland kan det hjälpa med omstart eller ny kanalsökning.

Om du inte på egen hand kan lösa problemet ska du ta kontakt med din tjänsteleverantör (DNA/Trinet). Tjänsteleverantören kan se detaljerna för din anslutning och därmed hjälpa dig i problemsituationer. I allmänhet ställer tjänsteleverantören specificerande frågor så det är bra att ta kontakt hemifrån.

Om problemet är begränsat till det interna nätet (dvs felet finns till exempel i vägguttaget), förmedlar tjänsteleverantören på basis av ditt samtal informationen till oss, för att vi ska kunna beställa rätt sorts montör för reparationen.