24h dejourering

Felanmälan som kräver omedelbara åtgärder (t.ex. rörläckage, söndriga fönster) anmäls på 24h dejourering 020 491 2720 (Securitas) när Hoas Servicecentret är stängd.

Jouren vidareförmedlar inte sådana arbeten som inte klassas som akuta. Du ska anmäla dessa till Hoas via felanmälan.