Info om boendeverksamhet

Boendeverksamhet är husets hyresgästers gemensamma verksamhet som baserar sig på lagen om samförvaltning i hyreshus. Här under hittar du en sammanfattning över hurudan boendeverksamhet som det är frågan om.

Ett klubbrum till förfogande för kvällssammankomster, matlagningskurs som introduktion till grannarnas matkultur, gemensamma gymredskap, utflykter, fester, talko, yoga, stadsodling i lådor på gården – allt detta och mycket mer kan organiseras av en aktiv boendekommitté. Varje boendekommitté avspeglar sina medlemmar och verksamheten organiseras enligt vad de boende önskar och organiserar i enlighet med vad fastigheten gör möjligt. Genom boendekommittén lär man känna sina grannar och möjligen också andra kommittéer som kan tipsa om bra verksamhetsidéer. Kontaktuppgifterna till den egna fastighetens boendekommitté hittar du på Hoas boendekommittén hemsidorna.

Hoas ansvarar för underhållet av huset och ger boendekommittén ett anslag. Hyresgästerna skapar kollektivet, ansvarar för gemensamma utrymmen, anskaffar redskap för gemensamt bruk och organiserar tillställningar. Man kan delta i boendeverksamhetens enskilda evenemang eller vara medlem i boendekommittén. Alla är med enligt egna förmågor och krafter. Varje hyresgästs små handlingar skapar hjärtat av ett bra kollektivtboende!

Här hittar du instruktioner, färdiga botten och blanketter som boendekommittén kan använda för att underlätta sin verksamhet. Flankstöd kan fås från Facebook-gruppen Hoas Asukastoiminta/Hoas tenant committees, till vilken alla som tillhör en boendekommitté kan ansluta sig till. Angående ärenden som gäller den egna boendekommittén, som till exempel kommande evenemang och bokandet av klubbrummet, lönar det sig att vara i direkt kontakt till den egna boendekommittén. Angående allmänna ärenden som gäller boendekommittéer kan man kontakta Hoas Boendeverksamhet, detta gäller också om fastigheten inte har en aktiv boendekommitté.