Boendeverksamhets kontaktuppgifter

Ifyllda blanketter, protokoll osv.

Hoas Boendeverksamhet , PB 799, 00101 Helsingfors

eller som e-post bilaga till tenantactivity[at]hoas.fi

Obs! Du skickar väl kvitton i original tillsammans med bokföringen.

Facebook gruppen: Hoas asukastoiminta/Hoas tenant committees är menad för Hoas boendekommittéerna. Gruppen finns till för att dela idéer och att få stöd från andra boendekommittéer. Teamet för boendeverksamheten på Hoas följer även diskussionerna och deltar vid behov i dem. Alla intresserade av boendeverksamheten är välkomna att gå med i gruppen.

Du kan också skicka frågor om boendeverksamheten per e-post till adressen tenantactivity[at]hoas.fi.