Verksamhetsperiod/årets förlopp

September–oktober

Bolagsstämman hålls (boendekommitténs medlemmar för kommande verksamhetsperiod väljs), möjligtvis uppdateras verksamhetsplanen för återstoden av året t.ex. evenemang som Welcome Week, skördefest, hösttalko och Halloween-fest.

November–december

Boendeadministrationens konstituerande möte (Hoas sammankallar), ifyllning av blanketter för fastighetens kvalitetskontroll, kommentarer ges på Hoas budget, lillajulsfest, årets sista anskaffningar.

Januari

Förr årets bokslut ska levereras med kvitton till Hoas. Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, nyckel och föremålsinventarier ska också levereras till Hoas. Observera att leverans av alla dessa är en förutsättning för att nästa års anslag ska fås till förfogande.

Februari–mars

Kvällsprogram för hyresgästerna, fastlagsjippo, klubbrummets upprustning, planering av planteringsprojekt.

April–maj

Vårtalko: inventering av boendekommitténs saker, kassering av söndriga saker, kartläggning av brandbelastning i gemensamma utrymmen och informering av Hoas om brandbelastningssituationen, ifyllning av blanketter för kvalitetskontroll, inledande av planteringsprojektet, planering av Welcome Week och förberedelser för den.

Juni–augusti

Skötsel av planteringar, grillning och utfärder.