Kommunikation

Boendekommittén ska informera om sina kontaktuppgifter, sammansättning (vem som innehar vilket uppdrag) samt ge information om boendekommitténs verksamhet boendekomitténs egna hemsidor. Dessutom ska boendekommittén använda sig av sociala medier för kommunikation och informering om möjligt. Boendekommittén ska se till att sidorna är uppdaterade. Det är lönsamt för boendekommittén att utnyttja de hemsidor som har reserverats för dem till exempel för att uppdatera låneutrustningslistan. I låneutrustningslistan antecknas vilken utrustning som hyresgästerna kan låna och vem som är ansvarig för utlåningen.

Informeringen ska ge de andra hyresgästerna en uppfattning om boendekommitténs verksamhet och göra själva kommittén synlig. På samma gång ska den uppmuntra övriga invånare att delta i boendeverksamheten. Det är bra om kommunikationen är bestående, som till exempel på boendekommitténs hemsida och Facebook samt tillfällig som reklamblad, evenemangspromotion och olika meddelanden till hyresgästerna. Boendekommittén informerar förutom sina egna medlemmar också övriga hyresgäster i fastigheten. Enligt behov informeras dessutom också Hoas och andra samarbetspartners. Boendekommitténs anslag kan användas för informering.

 

Checklista för informering

1) Det lönar sig att inleda informeringen i god tid.  

2) Informationen borde vara klar, informativ, intressant och innehålla den informerandes kontaktinformation samt information om var man vid behov kan hitta ytterligare information. Det lönar sig också att satsa på det visuella så att meddelandet väcker uppmärksamhet, tankar och känslor. När man informerar är det också bra att tänka på att man når målgruppen bäst på flera språk. Det är bra om man kan översätta materialet förutom till finska också till exempel till engelska.

3) Det lönar sig att informera där var man når målgruppen (t.ex. vid möten, evenemang via posters, inbjudningar, meddelanden, hemsidor, blogg, Facebook).

4) Information om och reklam för evenemang som redan varit bör tas bort direkt efter evenemanget från anslagstavlor så att de inte senare orsakar förvirring.