Evenemang

Det beror på boendekommittén och hyresgästernas aktivitetsnivå hur många evenemang som ordnas under ett år. De talkon som ordnas i de flesta fastigheterna är ett bra exempel på hur man verkar tillsammans för att öka trivseln och sammanhållningen i fastigheten. 

Talko

Med hjälp av hyresgästernas frivilliga talkoarbete fås gården snabbt i trivsamt skick. Var och en får vara med och gräva, plantera och kratta omgivningen vacker. På samma gång lär man känna sina grannar och knyter nya vänskapsband. Boendekommittén har också möjlighet att städa förrådsutrymmen och på det sättet hålla fastigheten prydlig. I de flesta fastigheter ordnas talko två gånger om året, vår och höst. Talko och/eller saneringar görs inte under semestertider (sommarlov, helgdagar etc.).

Vårtalko organiseras oftast under april–maj. Vårplanteringar och beskärning av buskar kan inledas direkt då marken smultit. Underhållsbeskärning passar de flesta buskar. När träden och buskarnas knoppar börjat växa kan man inte längre klippa dem. På våren är det också tid för vårstädning på gården. Då krattar man bort de förmultnande löven och grenarna som kommit fram ur snön, torkade stjälkar avlägsnas och skräp sopas bort. Löven kan man också lämna som gödsel åt gräsmattan. När det inte längre finns risk för nattfrost kan man ännu göra gården vacker genom att plantera blommor.

Boendekommittén kan till exempel i samband med vårtalko organisera tömning av cykelförrådet i samarbete med Hoas. Under vårvintern skickar Hoas Boendeverksamhet ut förfrågningar om förrådsläget till boendekommittéerna för att utreda behovet. På basis av svaren gör man prioriteringar, vissa förråd töms redan samma vår medan andra möjligtvis får vänta. Hoas och boendekommittén börjar informera om tömningen redan i god tid före städdagen. Mer information om tömningarna/tömningsprocessen hittar du här.

Hösttalko kan hållas ända tills november ifall vädret tillåter. Det lönar sig att följa med väderprognoserna så att vintern inte hinner överraska innan man hunnit hålla talko. Det viktigaste under höstens talko är att kratta. Lövmattan krattas och löven samlas i säckar eller sorteras som bioavfall. Löven kan också krattas över buskarnas rötter för att erbjuda skydd. Innan det kommer frost kan man plantera höstblommor och små barrväxter.

Boendekommittén hjälper till att organisera talko, planerar inbjudningar och inskaffar något ätbart åt de som deltar i talkot. För att lyckas locka många deltagare kan det vara en bra idé att på förhand annonsera att man lottar ut biobiljetter eller något annat lite pris bland deltagarna.

Medlemmarna i kommittén ser också till att de redskap som behövs finns på plats som krattor, spadar, sopsäckar och annat behövligt. Boendekommittén ska beställa redskapen senast två veckor innan tillfället via Hoas hemsidors felmeddelande. Boendekommittén kan också beställa talkobastu genom att meddela datum och tidpunkt till Hoas boendeverksamhet senast en vecka innan talkot. Bastun kan reserveras endast om den inte är reserverad på förhand för hyresgäster eller joggingbastutur.

Insamling av större skräp och sådant som inte hör hemma i sopkärlen är på var och ens eget ansvar. Ifall det finns brandbelastning i korridoren ska man göra en felanmälning via Hoas hemsidor. Stora oanvändbara, gamla, söndriga föremål i boendekommitténs utrymmen bör föras till Sortti-stationer, alternativt kan man beställa service för att avlägsna dem. Mer information om sortering av avfall och återvinning kan hittas på Hoas hemsidor i delen om avfallshantering och återvinning samt på Helsingfors regionens miljötjänst.

Hjälp är alltid uppskattat! Ifall du inte annars deltar i boendekommitténs verksamhet men vill delta i att organisera talko ska du ta kontakt med någon som hör till boendekommittén. Deras kontaktinformation finns på boendekommitténs egen hemsida.

Boendekommitténs checklista för talko

 • Kartlägg startläget väl och säkerställ er om hur mycket anslag ni har till ert förfogande.
 • Gör en lista över vad som måst göras och hur det ska prioriteras.
 • Gör en tidtabell för talkot och informera husets invånare i god tid. Informationen till hyresgästerna bör nå ut i god tid innan talkot. Boendekommittén informerar via fastighetens anslagstavla. Hoas Boendeverksamhet kan hjälpa till med meddelandet vid behov.
 • Fundera ut vilka redskap som behövs och beställ dessa senast två veckor innan talkot från Hoas via felmeddelande. I felmeddelandet bör det stå klart och tydligt vilka redskap som behövs och vart de ska levereras. Dessutom ska man meddela när man vill att de redskapen och möjliga sopsäckar ska hämtas bort. Dessutom bör ansvarspersonens kontaktuppgifter meddelas.
 • Ifall ni vill kan ni beställa talkobastu senast en vecka innan talkot från Hoas Boendeverksamhet.
 • Reservera något litet att bjuda på för trevlig samvaro vid slutet av talkot. Bada bastu och gör upp planer för verksamhet tillsammans med de övriga hyresgästerna.
 • Samla respons av deltagarna vid slutet av talkot och kom ihåg att skicka en deltagarlista till Hoas i samband med redovisningen.
 • Följ med gårdens utveckling och användning efter talkot och gör vid behov kompletteringar.

Checklista för lillajulsfirandet (och andra evenemang)

 • Bestäm ett datum som passar möjligast många. Det lönar sig att undvika de vanligaste lillajulsdagarna.
 • Gör inbjudningar till invånarna och häng upp dem på anslagstavlorna. Inbjudan ska också skickas ut till hyresgästerna via elektroniska kanaler (boendekommitténs hemsida, Facebook-sida) och dessutom kan de delas ut direkt i invånarnas postluckor. På samma gång kan ni rekrytera andra invånare med i att organisera program.
 • Planera ett program för lillajulsfirandet som intresserar invånarna. Finns det musiker eller komiker bland hyresgästerna som vill uppträda? Finns det intresse för att organisera en gemensam brädspelsturnering?
 • Kom överens om vad som ska serveras under lillajulen och vem som ansvarar för att skaffa vad. Observera också möjliga specialdieter och allergier. Se till att vara noggranna om ni serverar alkohol. I samband med planeringen är det också bra att diskutera dekorationer. Kom ihåg att hålla reda på kvitton från varje uppköp, de ska läggas till i redovisningen.
 • Var på festplatsen i god tid innan festen för att förbereda och ta emot eventuella artister och invånare. Gör en deltagarlista och ha pennor framme.
 • Under lillajulsfesten organisera servering, att skräpet sorteras, när uppträdande hålls och att alla deltagare skriver på deltagarlistan. Rekrytera vid behov hjälp för att städa upp i klubbrummet efteråt. Be om respons på evenemanget och organiseringen.
 • Städa utrymmena senast nästa dag och dela ut mat om det blev något över bland de som deltar i städningen. Gå igenom responsen för lillajulen innan nästa evenemang och leverera listan på deltagarna samt redovisningen till Hoas Boendeverksamhet så fort som möjligt efter evenemanget.