Boendekommitténs möten

Boendekommitténs möten bör meddelas till kommitténs medlemmar senast fyra dagar innan mötet. Möteskallelsen ska också delas ut på anslagstavlorna. Efter utdelningsdagen måste det ännu vara fyra dagar tills mötet hålls enligt de formella kraven. Det betyder att om mötet hålls på måndagen måste kallelserna delas ut senast förgående onsdag. I kallelsen ska det framgå föredragningslistans innehåll samt mötets tid och plats. Föredragningslistan anger vad som ska behandlas på mötet.

Årets första möte bör hållas innan slutet av januari eftersom inventarier, verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser ska godkännas vid den tiden på mötet och sedan levereras till Hoas Boendeverksamhet innan slutet av januari.