Anslag

För varje boendekommittés bruk finns det reserverat en viss summa i anslag för att stöda verksamheten. Av summan är 25 procent ämnad för rekreationsbruk och 25 procent för anskaffning. Den återstående 50 procent kan användas hur boendekommittén vill. Boendekommittén beslutar årligen hur anslaget ska spenderas, i enlighet med instruktioner från Hoas. Utdelningen av anslaget för rekreation och anskaffning kan ändras från fall till fall, om det är motiverat och klart gynnar hyresgästernas sammanhållningskänsla. Om det här måste man ändå komma överens med Hoas på förhand.

Anslagen utdelas varje kalenderår på nytt och anslag som blivit över från det föregående året kan inte mera flyttas till nästa år. Under sidan Blanketter kan du kontrollera hur boendekommittéernas anslag fördelas årligen. Anslagen består årligen av en fast summa som delas ut till alla boendekommittéer samt en del som bestäms av antalet bostäder i fastigheten. Anslagens summor godkänns av Hoas styrelse årligen.

Anskaffningar

Med anslagen som är ämnade för anskaffning kan boendekommittén införskaffa saker för hyresgästernas bruk som till exempel symaskin, overlock-symaskin, kajak, brädspel, dator med spel, gitarr, printer, gymredskap samt verktyg och arbetsmaskiner. Anskaffningarna ska vara sådana att de stöder sammanhållningen på långsikt och är tillgängliga för alla hyresgäster.

Boendekommittén har administrationsrätt över anskaffningarna, medan Hoas har äganderättigheterna. Det betyder att boendekommittén inte har rätt att sälja införskaffningarna. Ifall ni är osäkra över sådant som ska kasseras till exempel så kan ni vara i kontakt med Hoas Boendeverksamhet.

Rekreation

Med rekreationsanslagen kan boendekommittén organisera olika evenemang för hyresgästerna som till exempel talko, spelkvällar, sommarfest, grillfest, filmkväll, lillajulsfirande samt utflykter. Mer tips för andra boendekommittéer kan man publicera på Facebook-sidan Hoas asukastoiminta/Hoas tenant committees.

Betalningsförbindelse

Om en enskild anskaffning eller tjänst är minst 200 euro kan boendekommittén be Hoas om en betalningsförbindelse vilket betyder att företaget skickar räkningen direkt till Hoas och pengarna debiteras direkt från boendekommitténs anslag. Innan betalningsförbindelsen beviljas ska boendekommittén alltid höra sig för hos företag ifall Hoas betalningsförbindelse duger som betalningsmedel hos dem.

Betalningsförbindelse beviljas inte för inköp av livsmedel och dryck. Innan betalningsförbindelsen beviljas ska man leverera det ursprungliga underskrivna protokollet till Hoas. Där ska det framgå behovet för en betalningsförbindelse samt detaljerna kring anskaffningen/tjänsten samt det företagets kontaktuppgifter som producerar varan eller tjänsten. Dessutom ska man ange om man har försäkrat sig om att Hoas betalningsförbindelser duger. I protokollet ska man också nämna vem som är ansvarig för anskaffningen samt personens kontaktuppgifter. Ansvarsperson eller ordförande bör ansöka om betalningsförbindelsen per e-post från adressen asukastoiminta[at]hoas.fi. I meddelandet ska ingå samma information om anskaffningen/tjänsten, ansvarsperson m.m. som ska ingå i protokollet.