Att fylla i blanketter

I den här delen hittar du botten för blanketter som kan användas vid möten, evenemang och för årsrapportering. Fyll helst i blanketterna på dator (eller med en tydlig handstil) och leverera till Hoas Boendeverksamhet. Det är lätt att ta kopior på blanketten eller fylla i två versioner och lämna den ena i klubbrummet för arkivering. På det här sättet har invånarna möjlighet att bekanta sig med boendekommitténs verksamhet genom att bläddra i protokollen i klubbrummet.

I januari fyller boendekommittéerna i verksamhetsberättelsen, verksamhetsplanen, nyckelinventariet och föremålsinventariet. Blanketterna ska levereras till Hoas innan januari är över så att det påbörjade årets anslag kan fås till användning.

Inventarier görs enligt kalender år och beskriver situationen under det gångna årets 31 december. I inventariet införs den egendom som boendekommittén förfogar över och till det hör nycklar, maskiner, apparater, föremål och möblemang. Inverteringen omfattar också en förvaringsplan där man redogör för var föremål ska förvaras samt möjliga ansvarspersoner och deras adresser. Om möjligt så är det bra om någon som deltog i verksamheten det föregående året kan vara med och inventera. Som grund använder man förra årets inventarium, som man sedan gör tillägg eller avdrag från. Man behöver inte be Hoas om lov att avföra föremål från inventariet som är föråldrade, sönder eller av föga värde, men all elektronik och andra föremål som är i gott skick måste först få klartecken av Hoas innan de kan strykas. Allt som avlägsnas bör särskiljas i inventariet. Ifall man vill stryka användbara föremål från inventariet måste man skilt komma överens om detta med Hoas.