Grön energi

Det behövs inga särskilda åtgärder för att stöda användningen av grön energi eftersom Hoas sedan år 2011 har använt certifierad el som produceras med grön vattenkraft.

Det gröna certifikatet är ett marknadsbaserat sätt att främja utnyttjandet av förnybara energikällor inom elproducering. I systemet för gröna certifikat har man lösgjort elens och elproduceringens miljö- och andra fördelar från varandra och de säljs på skilda marknader.

Elektricitet och produktionens mervärde för miljön och annat mervärde har separerats från varandra. Tanken bakom de gröna certifikaten är att öka utnyttjandet av mängden förnybara energikällor i de områden där det är mest kostnadseffektivt och ta bort de belastningar som skapas av elöverförning. De gröna certifikaten är ett bevis på att ett en specificerad del av elektriciteten utnyttjar förnybara energikällor.