Partner flyttar ut från den gemensamma bostaden

Du har olika alternativ om du eller din nuvarande bopartner vill flytta ut. Familjekontrakt är alltid gemensamt ansvariga, vilket betyder att om en part flyttar ut, ska den andra också flytta ut senast då hyresvärdens uppsägningstid tar slut. Undantag är möjligheten att bli kvar i en familjebostad med mindreåriga barnen och partnerutbyten i familjebostäder. Vänligen notera at ansökning av Hoas bostad med ansökning om överföring av boenderätt förutsätter heltids studier.