Överföring av boenderätt

Med överföring av boenderätt avses flyttning från en Hoas bostad till en annan på grund av ändrade omständigheter. Ansökningar gällande överföring av boenderätt handläggs alltid före andra ansökningar. Ta del av instruktionerna före du fyller i en ansökan. Till en ansökan om överföring av boenderätt ska alltid ett intyg om ansökningens grunder bifogas. Ansökan godkänns inte utan tillräckliga grunder.

Du kan ansöka överföring av boenderätt med följande grunder: 

Överföring av boenderätt berättigar till ett (1) bostadserbjudande

De som söker överföring av boenderätt erbjuds en ny bostad endast en gång enligt campusprincipen. Hoas strävar efter att beakta läget på den sökandes arbetsplats och barnens skolor eller daghem. Hoas garanterar en bostad, men inte var den är belägen eller hurudan typ av bostad den är. Om du vill söka en bostad enbart på ett visst område eller enbart en viss sorts typ av bostad och du inte är redo att ge efter i dina önskemål ska du lämna in en vanlig ansökan för intern flyttning, inte en ansökan om överföring av boenderätt.

Om du inte tar emot bostaden som erbjuds via ansökan om överföring av boenderätt raderas din ansökan. Efter det kan du inte längre ansöka bostad via denna ansökan. Du kan dock fortfarande söka en bostad med en vanlig ansökan. Notera att du inte har företräde gentemot de andra sökande med en vanlig ansökan och vi kan inte garantera att du får ett erbjudande genast när du behöver det.

En ansökan om överföring av boenderätt avslutar inte ditt hyreskontrakt

Ditt nuvarande hyreskontrakt upphör inte av sig själv, utan du ska alltid själv säga upp det (med undantag för när den begränsade boendetiden löper ut). Man ska alltid säga upp hyreskontraktet skriftligt, genom att fylla i ett meddelande om uppsägning, per brev eller genom att besöka Hoas servicecenter. Uppsägningstiden är en kalendermånad.

När den begränsade hyrestiden upphör vid separation eller skilsmässa och när en hyresgäst i en kompisbostad säger upp kontraktet, börjar det nya hyreskontraktet genast när det gamla upphör. När praktiken/utbytet eller militär- eller civiltjänsten tar slut kan ett nytt kontrakt börja redan under samma månad som plikten på annat håll avslutar. Beroende på situationen kan det nya kontraktet också börja följande månad. Om en ansökan om överföring av boenderätt görs på grund av graviditet strävar vi efter att erbjuda en ny bostad så att hyresgästen hinner säga upp sitt nuvarande hyreskontrakt med en uppsägningstid på en kalendermånad.