Intern flyttning

Intern flyttning betyder ett flytt från en Hoas bostad till en annan (t.ex. från ettan till en delad bostad) utan tvingande skäl. En intern flyttning är avsedd för hyresgäster som inte är berättigade till överföring av boenderätt, men som ändå vill flytta från en Hoas bostad till en annan. Du kan söka intern flyttning med fylla i bostad ansökan. Hoas hyresgäster kan inte bytas bostäder/rum sinsemellan.

Du ska själv se till att säga upp hyreskontraktet då du flyttar från en Hoas bostad till en annan. Vänligen notera att du inte ska säga upp hyreskontraktet före du har fått ett nytt bostadserbjudande. Hoas är inte skyldigt att erbjuda en bostad om du beslutar att säga upp ditt nuvarande hyreskontrakt före du har blivit erbjuden en ny bostad.

Partnern flyttar in

Om livssituationen för en hyresgäst som bor ensam i en etta eller tvåa ändras, kan partnern flytta in med hyresgästen i samma bostad. Man ska så tidigt som möjligt kontakta Hoas angående partnerns inflyttning. Att lägga till partnern i kontraktet kräver Hoas godkännande och ett nytt hyreskontrakt. Det är inte tillåtet att bo tillsammans med en partner i ettor med delat kök eller i möblerade ettor med delat kök.

  • De nya hyresgästerna ska fylla i en gemensam bostadsansökan och i ansökan skriva att man söker samma bostad med en grupp nya hyresgäster.
  • Hyresgästen som redan bor i bostaden ska säga upp det nuvarande hyreskontraktet och meddela med sin uppsägningsanmälan att man söker samma bostad med nya kompisar.
  • Hoas skickar ett nytt bostadserbjudande för samma bostad och det ska bekräftas som vanligt.
  • Hoas kontrollerar att de sökande uppfyller Hoas kriterier för val av hyresgäst och boenderätt. Om uppgifterna är i skick skickar Hoas en bekräftelse över hyreskontraktet per e-post till de sökande. Om Hoas kriterier för val av hyresgäst eller boenderätt inte uppfylls och Hoas inte kan bekräfta kontraktet för de nya sökande, upphäver Hoas bostadserbjudandet och är i kontakt med de sökande.