Försvunnen nyckel

Om nyckeln försvinner ska det meddelas omgående till Hoas genom att lämna en skriftlig notis på Hoas servicecenter. Där kan du även köpa en ny nyckel.

Den nya nyckeln betalas i samband med följande hyra. Om en räkning görs för den försvunna nyckeln i samband med utflyttning tas priset på nyckeln från din hyresgaranti och en handläggningsavgift på 6 euro läggs till.

På grund av säkerhetsskäl kan låset serieläggas på nytt. Hyresgästen ansvarar för detta och/eller för övriga kostnader som uppstår till följd av den nya nyckeln. Priset på den försvunna nyckeln, en extra nyckel och serieläggningen finns på prislistan för ersättningsansvar.

Andrahandsgästens nyckel försvinner

Om den nyckel som din andrahandshyresgäst har försvinner ska det omgående meddelas till Hoas genom att lämna en skriftlig notis på Hoas servicecenter. Andrahandshyresgästen får en ny nyckel endast om han eller hon har ett skriftligt tillstånd av huvudhyresgästen.

Huvudhyresgästen ansvarar för kostnaderna för den nya nyckeln och/eller den eventuella serieläggningen av låset enligt ersättningsprislistan.