Extranycklar

Hyresgäster i delad bostäder får endast en nyckel och det är inte möjligt att få extra nycklar. Till övriga bostadstyper kan man köpa en extranyckel (med undantag de bostäder som är reserverade för utbytesstuderande). En extranyckel faktureras från hyresgästen enligt ersättningsprislistan.

Summan som man betalat för extranyckeln återbetalas inte vid utflyttning. Om det finns ett minderårigt barn i skolålder i bostaden kan man få en extranyckel avgiftsfritt. Att själv låta göra en nyckel är absolut förbjudet. På grund av säkerhetsskäl kan det leda till serieläggning av låset om man själv låter göra en ny nyckel. Serieläggningen faktureras från hyresgästen enligt ersättningsprislistan.