Dörröppningstjänst

Dörröppningstjänsten är avsedd för att garantera att du kommer in i din bostad även om du inte har din nyckel (den är försvunnen eller du har glömt den t.ex. in i bostaden). Dörröppning kan endast beställas av en person som är permanent inskriven hos Hoas. Du måste bevisa ditt identitet genom att visa ett officiellt identitetsbevis med foto eg. pass eller EU identitetskort.

I de flesta fastigheter sköts Hoas dörröppning av Securitas (lista över avvikande fastigheter). Du kan beställa dörröppning genom att ringa Securitas på 020 491 2962*. Securitas skickar en räkning till dig enligt priset som vakten anger i samband med dörröppningen.

Tjänsten kostar 27 euro och Securitas fakturerar dig för tjänsten. Om du har frågor kring räkningen, kontakta Securitas. Från 1.1.2021 är priset på dörröppningstjänsten 30 euro.

Det lönar sig att betala räkningen i tid. Om du inte betalar räkningen innan den sista betalningsdagen överförs den till Hoas för indrivning och Hoas fakturerar 53 euro för den förfallna dörröppningstjänsten. (Detta inkluderar en räkning på 47 euro som Securitas tar ut av Hoas och en handläggningsavgift på 6 euro.)

* Samtal till företagsnummer som börjar med 0204 kostar 8,35 cnt/samtal + 7,02 cnt/min från fast telefon i Finland och 8,35 cnt/samtal + 17,17 cnt/min från mobiltelefon i Finland. Vid samtal från utlandet gäller vanliga avgiften för utrikessamtal. (Sonera – samtalspriser från 1.1.2013).

Dörröppning för nya hyresgäster

En ny hyresgäst kan vid behov få en dörröppning innan hyreskontraktet officiellt träder i kraft genom att vid dörröppning visa upp ett underskrivet ett avtal om överlåtelse av nycklar och en utskriven bekräftelse på hyreskontraktet.

Dörröppning för andrahandshyresgäster

Hoas lämnar in andrahandshyresgästens uppgifter till Securitas för dörröppning. Därför är det ytterst viktigt att lämna in andrahandshyreskontraktet till Hoas i tid så att Securitas får kännedom om det för dörröppning.