Ersättningsprislistan

Som hyresgäst är det på ditt ansvar att ta hand om lägenheten. Om du avsiktligt, genom försummelse eller vårdslöshet orsakar skada åt bostaden är du skyldig att ersätta skadan åt hyresvärden. Notera även att du också har ansvar för de som vistas i bostaden med din tillåtelse. Om du låter bli att anmäla en skada som beror på något fel i bostaden, kan du även bli ersättningsskyldig för de kostnader som uppstår på grund av skadan. Hoas använder sig av en ersättningsprislista i vilken det finns prissatt de allmännaste reparationsarbeten som faktureras.

Ersättningsprislista från och med 1.1.2021

(Ersättningsprislista från och med 1.1.2017)

I ersättningsprislistan är priserna ofta lägre än de verkliga kostnaderna för reparationen. Kostnader som uppstår på grund av hyresgästens vårdslöshet, felaktig behandling eller försummelse av skötsel faktureras av hyresgästen enligt ersättningsprislistan och i undantagsfall enligt de egentliga kostnaderna.