Betalning av hyran

Konto- och referensnumren för att betala hyran hittar du på bilagan för kontraktsbekräftelse som du fått av Hoas.

Kontoöverföringen skickas inte separat ut varje månad så spara kontoöverföringen.

Notera att de kontonummer och referensnummer som används vid betalning av hyran inte är de samma som används för betalning av garantin:

 

Kontoinformation