Ansvarsfördelningstabell

En del av bostadens reparationsarbeten är på hyresgästens ansvar. Från ansvarsfördelningstabellen kan du kontrollera om felet i bostaden är på ditt eller på Hoas ansvar. På hyresgästens ansvar är vanligen t.ex. bytet av lampor (även i hushållsmaskinerna), rengöring av vattenlås och bytet av proppar. Närmare information får du av Hoas. Observera att på grund av ett stort antal Hoas fastigheter är det inte alltid möjligt att ge enskilda anvisningar för varje apparat. Med hjälp av sökmotorerna på internet kan du hitta information när du till exempel ska köpa en rätt sorts lampa.

Ansvarsfördelningstabell

Notera att du själv har ansvar för att dina apparater, som taklampor och tvättmaskinen, fungerar. Om det på grund av en felanmälan beställs reparation till bostaden, och felet visar sig vara i din egen apparat, står du för de reparationskostnader som uppkommer.

För kostnader som uppkommit på grund av vårdslöshet, felaktig hantering eller misskötsel faktureras hyresgästen enligt ersättningsprislistan, där priserna är jämkade bland annat genom att beakta åldersavdrag. I specialfall kan hyresgästen faktureras enligt de verkliga kostnaderna.