Ansvar för hemmet

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. Dessa styrs av lagen om hyra av bostadsrätt.
Hoas strävar efter att försäkra sig om att ditt boende hos Hoas går så enkelt och trivsamt som möjligt i ditt eget hem. Du bör trots allt komma ihåg att en del av underhållsarbetet i hyresbostaden är på ditt ansvar. Mera information hittar du i ansvarsfördelningstabellen. Vid problemsituationer kan du kontakta Hoas.


Det är din skyldighet att ta hand om bostadens skick genom att bland annat städa och underhålla bostaden. I hyreskontraktets villkor står det mera ingående vad ditt ansvar är under hyrestiden. Observera att du dessutom har en skyldighet att genast meddela hyresvärden om skador eller sådana brister i bostaden som hyresvärden är skyldig att åtgärda. Anmälan kan göras med en felanmälningsblankett.


Skador på bostaden som uppkommer på grund av din försummelse eller vårdslöshet kan du bli skyldig att ersätta. I faktureringen följer Hoas ersättningsprislistan. Observera även att du också är ansvarig för de skador som orsakas av personer som med din tillåtelse vistas i din bostad.


Som hyresgäst får du inte enligt lagen göra ändringsarbeten i bostaden utan hyresvärdens tillåtelse. Till sådana hör till exempel målningsarbete eller byte av golvmaterial.


Kom även ihåg att hyresvärden inte är ansvarig för skador på lösöret, utan dessa kan du skydda med en hemförsäkring. Hoas rekommenderar att alla hyresgäster tecknar en hemförsäkring för överraskande situationer. Användning av disk- eller tvättmaskin i bostaden kräver alltid en hemförsäkring.


När du flyttar in i en ny bostad lönar det sig att kontrollera bostaden och rapportera eventuella befintliga brister till Hoas i samband med att du gör en inflyttningsanmälan. På detta sätt blir du inte vid utflyttningen ansvarig för de skador som redan funnits i bostaden när du flyttat in.