Vad ska jag ta med då jag kommer för att förlänga mitt hyreskontrakt?

Förlängning av hyreskontrakt på Hoas kontor:

  • Ta med ett officiellt identitetsbevis. Det krävs ett giltigt pass för personer som kommer från länder utanför EU. Vänligen notera att student kort eller FPA kort är inte officiellt identitetsbevis.
  • Alla hyror och andra betalningar som förfaller ska vara betalda. Det lönar sig att ta med ett kvitto över betalningen av hyrorna då du kommer för att förlänga kontraktet om betalningen eventuellt inte ännu syns på Hoas konto.
    • Då hyreskontraktet är tidsbundet på grund av att hyresgästen är minderårig eller om du har betalningsstörningar ska alla hyror för hela kontraktet (4 månader) vara betalda.
  • För högskolestuderande krävs det ett närvarointyg och ett studieprestationsutdrag (det räcker med en utskrift). För gymnasiestuderande och studerande i mellanstadiet räcker ett närvarointyg, där studiernas längd och en uppskattning över examinering framgår.
    • Från de som avlägger examensarbete krävs det också ett utlåtande av den övervakande läraren. Av utlåtandet ska det framgå det beräknade framskridandet/längden av examensarbetet samt tidpunkten för utexamineringen. Samma gäller för arbetspraktiken.
  • För familje- och kompiskontrakt ska alla parter både skriva under kontraktet och lämna in de krävda intygen.
    • Vid familjekontrakt ska ena partnern studera på heltid, i kompisbostäder ska varje hyresgäst fylla kriterierna för studerande på heltid.

Om inte alla hyres- eller betalningsskyldigheter är genomförda eller om du inte har med de intyg som krävs, förlänger vi inte hyreskontraktet.