Tidsbundet hyreskontrakt

De sökandes och vårdnadshavarens, om den sökande är minderårig, kreditupplysningar kontrolleras alltid automatiskt i samband med ansökan från Suomen Asiakastieto. Om en sökande eller mindreårig sökandes vårdnadshavaren har anmärkning om betalningsstörning ska hyreskontrakt görs i början som ett tidsbundet hyreskontrakt på fyra månader.

Om boendet och betalningen av hyran fungerar problemfritt och dina studier fortsätter, kan hyreskontrakt förlängs.

Förlängning av kontrakt för en minderårig hyresgäst

Då hyreskontraktet är tidsbundet enligt de gamla reglerna på grund av att hyresgästen är minderårig kan hyreskontraktet göras till ett tillsvidare kontrakt om boendet och betalningen av hyran fungerar problemfritt och dina studier fortsätter. Det är på hyresgästens ansvar att se till att hyreskontraktet förnyas.

Förlängning av hyreskontraktet på grund av betalningsstörningar

Om du har betalningsstörningar kan ett tidsbundet hyreskontrakt förlängas med ett nytt tidsbundet hyreskontrakt på fyra månader om hyran har betalats utan problem och inga andra vägande skäl har kommit fram. Det är hyresgästens ansvar att se till att hyreskontraktet förnyas.

Om hyresgästen inte har haft betalningsstörningar efter två tidsbundna hyreskontrakt, kan hyreskontraktet göras som ett tillsvidarekontrakt.

När måste jag komma och förlånga mitt kontrakt?

Man kan förlänga kontraktet tidigast efter att en månad av kontraktet har förlöpt, och senast den 7:e dagen under kontraktets sista månad. Om den 7:e dagen är ett veckoslut, kan man komma och förlänga kontraktet följande vardag.

  • Om till exempel månadens 7:e dag är en lördag, ska man komma och förlänga kontraktet senast måndagen den 9:e.

Ta del av närmare instruktioner över vad du ska ta med till Hoas kontor då du förlänger kontraktet.