Begränsad boendetid

Hoas har en begränsad boendetid på fem år för ettorna. Boendetiden begränsas för att så många studerande som möjligt ska ha en möjlighet att under sin studietid bo i en etta. Då hyresgästerna har bott hela sin begränsade boendetid i en etta är man inte längre berättigad till en ny etta. Begräsningen gäller även ettor med delat kök eller minikök.

Boendebegränsningar för specifika fastigheter gäller inte efter den 1 januari 2016.

Den begränsade boendetiden tar slut

Då den begränsade boendetiden enligt ditt kontrakt börjar ta slut, skickar Hoas ett påminnelsebrev. I brevet hittar du detaljerade instruktioner över hur du ska gå tillväga. Procedurerna beror på om din begränsade boendetid är enligt Hoas gamla eller nya regler, som gäller från den 1 januari 2016.

Fortsättning av hyreskontrakt och ansökning om överföring av boenderätt förutsättar att dina studier fortsätter och har framskridit enligt Hoas kriterier. Om dina studier har avslutats, kommer Hoas varken att erbjuda dig en ny bostad eller fortsätta ditt kontrakt. Ta del av närmare instruktioner över vad du ska ta med till Hoas kontor då du fortsätter ditt kontrakt.