Begränsad boendetid

Hoas har en begränsad boendetid på fem år för ettorna. Boendetiden begränsas för att så många studerande som möjligt ska ha en möjlighet att under sin studietid bo i en etta. Då hyresgästerna har bott hela sin begränsade boendetid i en etta är man inte längre berättigad till en ny etta. Begräsningen gäller även ettor med delat kök eller minikök.

Den begränsade boendetiden tar slut

Då den begränsade boendetiden enligt ditt kontrakt börjar ta slut, skickar Hoas ett påminnelsebrev. I brevet hittar du detaljerade instruktioner över hur du ska gå tillväga.

Om ditt kontrakt med begränsad boendetid tar slut kan du ha rätt att ansöka om överföring av boenderätt. Ansökning om överföring av boenderätt förutsättar att dina studier fortsätter och har framskridit enligt Hoas kriterier. Om dina studier har avslutats eller inte uppfyller Hoas kriterier, kommer Hoas inte att kunna erbjuda dig en ny bostad.