Kabel-TV

Så gott som alla Hoas-bostäder är utrustade med en DNA:anslutning för kabel-tv (med undantag för Otnäs teknologby). Baskanalerna är gratis för hyresgäster.

Via adressen dna.fi/hoas kan du läsa om tilläggskanaler och vad de kostar.

Om du har problem med tv-sebarheten ska du ta kontakt med din tjänsteleverantör.