Kabel-TV

Så gott som alla Hoas-bostäder är utrustade med en DNA:anslutning för kabel-tv. Baskanalerna är gratis för hyresgäster.

Via adressen dna.fi/hoas kan du läsa om tilläggskanaler och vad de kostar.

Samtliga Hoas-hus (med undantag för Otnäs teknologby) övergår under 2020 till DNA:s kabel-tv-nät. Övergången sker samtidigt som operatorn för Hoasnet byts. På sajten dna.fi/hoas finns tidtabellen för när internet kopplas in och där kan du kolla situationen för din egen fastighet. Före operatorbytet fungerar kabel-tv i Telias nät.

Om du har problem med tv-sebarheten ska du ta kontakt med din tjänsteleverantör.