Intyg och blanketter som fås av Hoas

Från Hoas kundservice housingservices[at]hoas.fi kan du vid behov begära följande intyg eller blanketter:

  • Utdrag ur husboken (avgiftsfri)
  • Kopia på hyreskontraktet (avgiftsfri)

Från betalningtjänst maksut(at)hoas.fi kan du vid behov begära följande intyg:

  • Intyg över skötsel av hyresskyldighet (10 euro)

Hoas lämnar in hyresgästernas hyreskontraktsuppgifter till FPA för granskning av stöduppgifterna och därför behöver en hyresgäst hos Hoas inte lämna in ett hyresavtal eller ett utdrag ur husboken till FPA.

Hoas fyller inte i blanketter för FPA eller en motsvarande aktör. Hoas ger inte heller utlåtanden om att hyresgästen har skött sig (om t.ex. utländska hyresvärdar kräver en sådan).