Förvaringsutrymmen

Förvaringsskåp som är avsedda för hyresgästerna finns i regel i fastighetens källarvåning, men de kan även finnas i en skild byggnad eller i bostadsvåningarna. Vänligen notera att förvaringsskåpen inte nödvändigtvis finns i din trappuppgång.

Instruktioner för förvaring av saker

  • Ta i bruk skåpet med samma nummer som din bostad.
  • Det finns nödvändigtvis inte skåp åt alla hyresgäster. I en del fastigheter finns det ett skåp per delad bostad och därför ska hyresgästerna i en delad bostad tillsammans komma överens om användningen av skåpet.
  • Du ska tömma skåpet när du flyttar ut och se till att du tar bort låset.
  • Barnvagnar, cyklar och andra liknande stora föremål ska förvaras i utrymmen avsedda för dem.
  • Det är förbjudet att förvara motorfordon i källaren och i övriga utrymmen.
  • Det är förbjudet att förvara brinnande vätskor och gaser gemensamma förvaringsutrymmen.

Hoas och servicebolaget för med jämna mellanrum bort och/eller gör sig av med saker som förvaras på räddningsvägen eller annanstans där det inte är tillåtet att förvara saker. Hoas för också med jämna mellanrum bort omarkerade och söndriga saker från förvaringsutrymmen.

Hoas eller servicebolaget är inte ersättningsskyldigt för förlust av saker som beror på hyresgästens egen försummelse, som t.ex. att förvara saker i ett olåst skåp. Saker får endast förvaras i utrymmen reserverade för dem och på grund av brandsäkerhet är det absolut förbjudet att förvara dem i fastighetens övriga gemensamma utrymmen och i korridorerna.