Bilpool

I tre fastigheter har hyresgästerna möjlighet att utnyttja husets gemensamma elbil:  Vid Bokhållargränden i Esbo centrum, Fästningsvägen i Gårdsbacka i Helsingfors och Viljo Sohkanens gata i Ånäs i Vanda.

Bilen bokas med OP Bilpool -appen och användningen kostar 1 euro för varje begynnande timme. Laddning av elbilen är gratis när det görs från den laddningsstation som är installerad på bilens egen plats. Bilen är en helelbil av märket Renault Zoe, som är utmärkt väl lämpad för stadskörning.

Hur den gemensamma elbilen används

  • En bil står till allas disposition varje dag kl. 6–23.

  • Bilen reserveras i appen. En registrerad användare kan boka bilen för tio timmar i veckan.

  • Bruksavgiften är 1e/begynnande timme

  • Bilen ska alltid hämtas från och returneras till bilens egen plats på parkeringsområdet. Avsluta din bokning och lås dörrarna i appen när du är färdig

  • Efter användning ska bilen alltid kopplas till laddningsstationen

  • Kom ihåg att plocka med dig alla dina tillhörigheter när du lämnar bilen

Du kan disponera bilen om

  • Du har ett giltigt, i Finland utfärdat körkort med åtminstone behörigheten B. Innehavare av körkort som har utfärdats någon annanstans måste kontakta OP Bilpools kundtjänst.

  • Du har personligen besökt vår servicecentral för att hämta din kod för att börja använda bilen och du har undertecknat ansvarsavtalet i anslutning till koden

  • Du har laddat ner OP Bilpool-appen och registrerat dig som användare med hjälp av koden du fick

  • Du har ett giltigt kreditkort och kortets uppgifter har kopplats till appen i samband med registreringen

Kundtjänst

Frågor om appen eller bilen besvaras av OP Bilpools kundtjänst (t. 0100 0550 öppet 24/7, chat kl. 6–23)

Vid problem med laddningsstationen ska du kontakta Fortum (kontaktuppgifter på laddningsstationen).