Bilplatser

I de flesta Hoas fastigheter finns det bilplatser både för hyresgäster och gästplatser för tillfällig parkering. Numrerade platser finns nära fastigheten. Största delen av platserna är outrustade eller har värmestolpar.

Typ av plats och priset

Typ av plats, antalet platser och priset på dem varierar mellan fastigheterna. Kontrollera hurdana bilplatser kan man reserveras här: PDF bilplatser

I en del fastigheter hyr Hoas platser av en part som ansvarar för den lokala parkeringen och i dessa fall varierar antalet platser och priset enligt deras villkor.

Vänligen notera att det inte hör till hyresvärdens uppgift att skaffa en bilplats.

Hoas erbjuder för närvarande inte möjlighet till att ladda en elbil. Det är förbjudet att använda värmestolpen för att ladda elbilar. Stickkontakten är inte avsedd att användas vid höga belastningar under långa perioder, laddning orsakar brandrisk.

Med undantag av den smarta fjärrstyrda polar vid Rörstrandinkatu, Brysselinkatu och Berliininkatu som kan användas för uppvärmning av en bil eller laddning av en elbil.
Den månatliga grundavgiften inkluderar den energi som används för att värma bilen. El för laddning av en elbil faktureras separat enligt konsumtion.

Hur kan jag reservera en bilplats?

Du kan reservera en bilplats med ansökan om parkeringsplats. Bilplatsen ska reserveras för minst en månad. Av parkeringsplatsen debiteras en särskild avgift. Gör så här om du vill reservera en bilplats:

  • Kontrollera på din fastighets hemsidor vilka bilplatser som erbjuds
  • Meddela hurudan bilplats du vill reservera
  • Om du har flera alternativ ska du meddela vilken bilplats du vill ha i första hand

När du reserverar en bilplats är kontraktet alltid ett tillsvidarekontrakt. Hyresansvaret upphör alltid i slutet av den innevarande månaden om du säger upp platsen senast den 15:de. Om du säger upp platsen efter den 15:de avslutas kontraktet i slutet av följande månad.

Parkering och parkeringsövervakningen

Det är endast tillåtet att parkera på platser som är reserverade för det. Man får inte parkera på gårdsområdet, förutom när det gäller kortvarig parkering på högst 15 minuter eller lastning eller avlastning t.ex. i samband med flytt. Föraren ska vara i omedelbar närhet av bilen och den ska direkt flyttas till en tillåten plats när avlastningen är färdig.

På gästplatser får man parkera med en parkeringsskiva i högst 4 timmar under vardagar klockan 8–22. Övriga tider är parkeringen inte begränsad. Gästplatserna är endast avsedda för kortvarig parkering för gäster.

Olovlig parkering på bilvägen, gårdsområdet eller gångarna är vid vite absolut förbjudet eftersom det hindrar räddningsfordon från att i en nödsituation fritt komma åt fastigheten. Det är också förbjudet att parkera på en plats som någon annan har hyrt.