Bastu

De flesta Hoas fastigheter har en bastu där hyresgästerna kan reservera avgiftsfria bastuturer från det elektroniska reserveringssystemet. Då bastun är på kommer du in med din egen nyckel. Läs mer om reserveringssystemet.

Ett konto har rätt att gratis reservera tre eller fem bastuturer på en timme per kalendermånad. Du kan kolla från reserveringssystemet hur många turer det finns på din fastighet.

  • Bastuturen gäller inte automatiskt varje vecka, utan reservationen gäller endast den tidpunkt som du reserverar.
  • Bastuturerna går till dem som reserverar dem snabbast.

Bastun värms upp från onsdag till lördag klockan 17–22. I vissa fastigheter kan det finnas bastuturer tillgängliga vid andra tillfällen samt.

  • Om alla bastuturer blir reserverade, ska det meddelas till Hoas per e-post till adressen housingservices[at]hoas.fi. Efter det kan man av Hoas beställa nya uppvärmningstider för fastigheten.

Hoas önskar att bastuturerna endast reserveras av sådana hyresgäster som faktiskt använder bastun. På detta sätt undviks onödig uppvärmning och fastighetens uppvärmningskostnader minskar.

Man kan även i fortsättningen reservera joggningsbastuturer på begäran av bostadskommittéerna.

Fastigheter som inte helt ägs av Hoas och fastigheter som inte har en egen bastu eller vars bastun Hoas inte administrerar är inte tillgängliga i reserveringssystemet.  

Njut av bastun och ta de andra i beaktande

Ta de andra bastubadarna i beaktande och lämna bastulokalerna i gott skick. Det är också bra att komma ihåg hygienen då man badar bastu. Följande råd ska följas i bastun:

  • Duscha före du går in i bastun.
  • Använd ett sittunderlag eller en handduk då du bastar.
  • Använd vatten sparsamt.
  • Lägg skräpet i papperskorgen eller ta dem med dig.
  • Följ den tid som är reserverad åt dig: om du bastar längre än din tur är reserverad för, förkortar det bastuturen för den efter dig.