Bastu och tvättstugareserveringssystemet

Reserveringssystemet skickar lösenord till alla nya hyresgäster till den e-postadress som har meddelats till Hoas. De hyresgäster som har ett gemensamt hyreskontrakt får ett gemensamt konto till systemet.

  • Om din e-postadress har ändrats, vänligen meddela det till Hoas till adressen housingservices[at]hoas.fi.

Systemet är ett enkelt och webbaserat reserveringssystem. Hyresgästerna kan också ladda ner en applikation för systemet på sin telefon. Applikationerna är tillgängliga för Android, iOS, och Windows Phone.

Logga in med webbläsaren på http://booking.hoas.fi/mobile för att få din engångs registreringskod för mobiltjänsten.
Logga inte ut från mobiltjänsten, ifall du loggar ut, måste du be om en ny engångskod.

Reservering av bastu

  • Bastuturer går till dem som är snabbast.
  • Turer kan reserveras för två veckor framåt och nästa dagens turer kan reserveras fr.o.m. kl. 21.00
  • Turen kan återkallas innan tidbegränsning, men turer som återkallas under 12 timmas före början av turen räknas i mängd.
  • Om turen fortfarande är ledigt 15 minuter efter att den har börjat, kan den reserveras utan att den räknas med i den totala månadsmängden.

Reservering av tvättsturer

  • Turer går till dem som är snabbast.
  • Följande månadsturer kan reserveras fr.o.m. den första dagen i föregående månad kl. 00.00
  • Turen kan återkallas innan tidbegränsning, men turer som återkallas under 12 timmas före början av turen räknas i mängd.

Läs mer om bastu och tvättstugaturer.

Fast

  • Juusvägen 5 – reserveringar av bastuturer via Hoas kundtjänst (housingservices[at]hoas.fi), turerna är avgiftsbelagda.

Igheter som är inte tillgängliga i reserveringssystemet

Fastigheter som inte helt ägs av Hoas och fastigheter som inte har en egen bastu eller vars bastun Hoas inte administrerar är inte tillgängliga i reserveringssystemet. 

I följande fastigheter Hoas inte administrerar reservering av bastu- och/eller tvättsturer, se mer detaljerad information på fastighets sida:

Fastigheten har ingen bastu och/eller tvättstuga, se mer detaljerad information på fastighets sida: