Vad är boenderådgivning?

Utgångspunkten för boenderådgivningen är att erbjuda hjälp, råd och lösningar i situationer där det förekommer kort- eller långvariga utmaningar med boendet. Syftet med boenderådgivningen är att för sin del ha hand om att Hoas vision om lätt och enkelt boende under studietiden förverkligas på bästa möjliga sätt, även när livssituationen orsakar utmaningar. Vi avser med en låg tröskel att du inte behöver tvivla på att kontakta oss. Om du känner att du behöver hjälp eller råd – kontakta oss! Du kan också börja med att se om du hittar svar på dina frågor på den här webbplatsen.

Syftet med webbplatsen för boenderådgivningen är att erbjuda information och tips om vad du kan göra för att hjälpa till med att lösa problemet och var du vid behov kan få hjälp. Vi berättar också hur vi går tillväga vid störningsanmälningar eller gräl mellan rumskompisar.

Top 3 orsaker varför boenderådgivningen kontaktas:

1) Gräl mellan rumskompisar

2) Goda, onda grannar

3) Problem med hyresbetalningen

 

Hur når du oss?

Du kan nå oss både personligen, per telefon och per e-post. Vi nås huvudsakligen enligt öppethållningstiderna, men om du av någon orsak inte får tag på oss kan du alltid lämna en kontaktbegäran.

Det lättaste sättet att kontakta oss är att skicka e-post. När du kontaktar oss rekommenderar vi att du beskriver situationen så omfattande som möjligt och berättar hur du önskar att vi framskrider i ärendet för att uppnå en förbättring. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter. Det finns också en möjlighet att skicka ett skyddat meddelande.

Du kan också ringa vår kontaktcentral, som vid behov styr ditt samtal till boenderådgivningen. Om du besöker vårt kontor kan du vid behov begära att vi kommer och talar med dig vid betjäningspunkten. Vi har också ett tyst rum för kundservicebehov, där man också kan diskutera känsliga ärenden.

I ärenden som gäller boenderådgivningen betjänar Daisy och Hanna.

asukasneuvonta[a]hoas.fi

09 549 900, linje 1 (Du kan begära att få tala med boenderådgivningen)