Problem med att betala hyran

Det lönar sig att komma ihåg att hyran är den viktigaste och första räkningen som ska betalas. På grund av den svåra bostadssituationen i huvudstadsregionen är det ytterst viktigt att hyreskontraktet inte upphör på grund av obetalda hyror. Obetalda hyror kan leda via en indrivningsbyrå till tingsrätten och vidare till utsökning. I det här fallet är situationen svår att åtgärda och följden kan vara förutom en anmärkning i kreditregistret också att man blir vräkt. Det blir betydligt svårare att få en bostad efter att man har en anmärkning i kreditregistret. Därför är det klokt att söka hjälp i tid. Du kan söka hjälp förutom från dina närstående också från tjänsterna i din stad. Om du har utmaningar med att betala hyran kan du vid behov kontakta oss och vi kan tillsammans se över vad som skulle kunna hjälpa i situationen. Det lättaste sättet att kontakta oss är att skicka e-post asukasneuvonta[a]hoas.fi eller skicka konfidentiell e-post.

Om dina hyror redan har förfallit och du har blivit kontaktad av vår indrivningsbyrå så rekommenderar vi att du snabbt tar itu med ärendet. När hyran drivs in kan storleken på den snabbt öka på grund av kostnader och räntor och därför lönar det sig att reda ut problemet förr hellre än senare. Vi rekommenderar att du söker hjälp för att lösa problemet när betalningssvårigheterna uppstår så att boendet kan garanteras. Vår samarbetspartner för indrivning är Svea Perintä. Att man försummar betalningen av hyran leder till att man förlorar kontrollrätten av bostaden, dvs. blir vräkt. Ytterligare information om betalningen hyran finns här.

Om du känner att du behöver hjälp med din ekonomi eller du har utmaningar med skulder, kan du få hjälp från Ekonomi- och skuldrådgivningen. Städerna (Helsingfors, Esbo, Vanda) erbjuder sina invånare ekonomi- och skuldrådgivning och du kan ta del av tjänsterna på stadens webbplats.

Studie- och bostadsstödet är centrala inkomstkällor för studerande. Dessa söks hos FPA och det lönar sig att kontrollera att du har både sökt och får de stöd som hör till dig.

I sista hand är utkomststödet ett stöd som kan sökas vid tillfälliga ekonomiska svårigheter. Grundläggande utkomststöd söks hos FPA, men ytterligare och preventivt utkomststöd söks hos socialbyrån i hemstaden (Helsingfors, Esbo, Vanda).