Hur vi arbetar

Vad är boenderådgivning?

Utgångspunkten för boenderådgivningen är att erbjuda hjälp, råd och lösningar i situationer där det förekommer kort- eller långvariga utmaningar med boendet. Syftet med boenderådgivningen är att för sin del ha hand om att Hoas vision om lätt och enkelt boende under studietiden förverkligas på bästa möjliga sätt, även när livssituationen orsakar utmaningar. Vi avser med en låg tröskel att du inte behöver tvivla på att kontakta oss. Om du känner att du behöver hjälp eller råd – kontakta oss! Du kan också börja med att se om du hittar svar på dina frågor på den här webbplatsen.

Syftet med webbplatsen för boenderådgivningen är att erbjuda information och tips om vad du kan göra för att hjälpa till med att lösa problemet och var du vid behov kan få hjälp. Vi berättar också hur vi går tillväga vid störningsanmälningar eller gräl mellan rumskompisar.

Hur når du oss?

Du kan nå oss både personligen, per telefon och per e-post. Vi nås huvudsakligen enligt öppethållningstiderna, men om du av någon orsak inte får tag på oss kan du alltid lämna en kontaktbegäran.

Det lättaste sättet att kontakta oss är att skicka e-post. När du kontaktar oss rekommenderar vi att du beskriver situationen så omfattande som möjligt och berättar hur du önskar att vi framskrider i ärendet för att uppnå en förbättring. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter. Det finns också en möjlighet att skicka ett skyddat meddelande.

Du kan också ringa vår kontaktcentral, som vid behov styr ditt samtal till boenderådgivningen. Om du besöker vårt kontor kan du vid behov begära att vi kommer och talar med dig vid betjäningspunkten. Vi har också ett tyst rum för kundservicebehov, där man också kan diskutera känsliga ärenden.

I ärenden som gäller boenderådgivningen betjänar Daisy och Lilli.

asukasneuvonta[a]hoas.fi

09 549 900, linje 1 (Du kan begära att få tala med boenderådgivningen)

Vi vet att studeranden är ansvarsfulla och smarta hyresgäster och rumskompisar. Detta syns bäst i att största delen av situationerna löser sig genom att diskutera och komma överens – det finns väldigt sällan behov för andra åtgärder. I vår verksamhet betonar vi betydelsen av att kunna diskutera och hyresgästerna förmåga att lösa situationer självständigt. Vi strävar efter att medla eventuella konflikter – inte att peka ut skyldiga. Vi rekommenderar att parterna strävar efter att aktivt hitta lösningar och komma överens.

Det finns också situationer där hyresvärden är tvungen att vara delaktig vid störningar. En skriftlig anmärkning och en varning är de sista åtgärderna för att få hyresgästen att ändra på sitt beteende. En varning ges dock bara i situationer där störningen är så allvarlig att den ger en orsak att varna om möjligheterna av att fortsätta hyreskontrakten. Att man inte beaktar varningen kan leda till att hyresavtalet sägs upp eller upphävs.

Problem med att betala hyran

Det lönar sig att komma ihåg att hyran är den viktigaste och första räkningen som ska betalas. På grund av den svåra bostadssituationen i huvudstadsregionen är det ytterst viktigt att hyreskontraktet inte upphör på grund av obetalda hyror. Obetalda hyror kan leda via en indrivningsbyrå till tingsrätten och vidare till utsökning. I det här fallet är situationen svår att åtgärda och följden kan vara förutom en anmärkning i kreditregistret också att man blir vräkt. Det blir betydligt svårare att få en bostad efter att man har en anmärkning i kreditregistret. Därför är det klokt att söka hjälp i tid. Du kan söka hjälp förutom från dina närstående också från tjänsterna i din stad. Om du har utmaningar med att betala hyran kan du vid behov kontakta oss och vi kan tillsammans se över vad som skulle kunna hjälpa i situationen. Det lättaste sättet att kontakta oss är att skicka e-post asukasneuvonta[a]hoas.fi eller skicka konfidentiell e-post.

Om dina hyror redan har förfallit och du har blivit kontaktad av vår indrivningsbyrå så rekommenderar vi att du snabbt tar itu med ärendet. När hyran drivs in kan storleken på den snabbt öka på grund av kostnader och räntor och därför lönar det sig att reda ut problemet förr hellre än senare. Vi rekommenderar att du söker hjälp för att lösa problemet när betalningssvårigheterna uppstår så att boendet kan garanteras. Vår samarbetspartner för indrivning är Svea Perintä. Att man försummar betalningen av hyran leder till att man förlorar kontrollrätten av bostaden, dvs. blir vräkt. Ytterligare information om betalningen hyran finns här.

Om du känner att du behöver hjälp med din ekonomi eller du har utmaningar med skulder, kan du få hjälp från Ekonomi- och skuldrådgivningen. Städerna (HelsingforsEsboVanda) erbjuder sina invånare ekonomi- och skuldrådgivning och du kan ta del av tjänsterna på stadens webbplats.

Studie- och bostadsstödet är centrala inkomstkällor för studerande. Dessa söks hos FPA och det lönar sig att kontrollera att du har både sökt och får de stöd som hör till dig.

I sista hand är utkomststödet ett stöd som kan sökas vid tillfälliga ekonomiska svårigheter. Grundläggande utkomststöd söks hos FPA, men ytterligare och preventivt utkomststöd söks hos socialbyrån i hemstaden (HelsingforsEsboVanda).