Hur vi arbetar

Vi vet att studeranden är ansvarsfulla och smarta hyresgäster och rumskompisar. Detta syns bäst i att största delen av situationerna löser sig genom att diskutera och komma överens – det finns väldigt sällan behov för andra åtgärder. I vår verksamhet betonar vi betydelsen av att kunna diskutera och hyresgästerna förmåga att lösa situationer självständigt. Vi strävar efter att medla eventuella konflikter – inte att peka ut skyldiga. Vi rekommenderar att parterna strävar efter att aktivt hitta lösningar och komma överens.

Det finns också situationer där hyresvärden är tvungen att vara delaktig vid störningar. En skriftlig anmärkning och en varning är de sista åtgärderna för att få hyresgästen att ändra på sitt beteende. En varning ges dock bara i situationer där störningen är så allvarlig att den ger en orsak att varna om möjligheterna av att fortsätta hyreskontrakten. Att man inte beaktar varningen kan leda till att hyresavtalet sägs upp eller upphävs.