Notera vid andrahandsuthyrning

Om du tar en andrahandshyresgäst ska du ha kontroll över flera detaljer. Ta noggrant del av följande instruktioner:

1. Ansvar över bostadens skick

När du hyr ut din lägenhet är du fortfarande i hyresförhållande till Hoas och således ansvarar du för skicket på bostaden. Om det t.ex. kommer fakturor som gäller hyrningen och som tas ut av hyresgästen, adresseras de till den ursprungliga hyresgästen.

Eftersom du är hyresvärden av andrahandshyraren ska du redan på förhand planera och komma överens om vad ni gör i dessa situationer. Eftersom Hoas inte har ett hyresförhållande till personen som du hyr åt kan Hoas inte sköta ärenden som gäller ert hyresavtal.

2. Hoas sköter alltid ärenden med den ursprungliga hyresgästen

Om den nya hyresgästen vill ha en bilplats eller bastutur ska den ursprungliga hyresgästen godkänna det och göra reservationen åt andrahandshyresgästen. Hoas ger inte egna lösenord till det elektroniska reservationsystemet till hyresgästen som hyr i andra hand.

3. Överlämnande av nycklar till andrahandshyraren

Ursprungliga hyresgästen ska se till att nycklarna överlämnas till hyresgästen som hyr i andra hand då hyresförhållandet inleds samt att nycklarna återlämnas i samband med flytt. Ursprungliga hyresgästen kan inte lämna nycklarna till Hoas i syfte att andrahandshyresgästen ska hämta dem därifrån, andrahandshyresgästen kan heller inte återlämna nycklarna till Hoas då avtalet upphör.

4. Kom ihåg att teckna en hemförsäkring!

Både den ursprungliga hyresgästen och andrahandshyresgästen ska se till att ha giltiga omfattande hemförsäkringar. Om den nya hyresgästen skadar ditt lösöre ansvarar Hoas inte för skadan. Om andrahandshyresgästen orsakar skada på bostaden tar Hoas ut reparationskostnaderna av den ursprungliga hyresgästen. Det lönar sig komma överens om detaljerna och villkoren med försäkringsbolaget (Hoas erbjuder inga hemförsäkringar).

5. FPA

Om du får bostadstillägg ska du meddela om den tillfälliga hyresgästen till FPA. Ditt stöd upphör under den tid som bostaden är uthyrd till någon annan. Inkomsten som du får av att hyra ut bostaden är beskattningsbar inkomst och därför ska du beakta det även i din skattedeklaration.

6. Flyttanmälan

Du kan hämta en flyttanmälan från det närmaste postkontoret och samtidigt sköta den lagstadgade flyttanmälan till magistraten. Du får flyttanmälningsblanketter på alla postkontor och magistrat. Du kan också göra det på nätet. Från posten får du också kort med vilka du avgiftsfritt kan meddela den nya adressen till dina släktingar och vänner i Finland.

Instruktioner för andrahandshyrning.