Instruktioner för andrahandshyrning

1. Till hur många personer får man hyra ut rummet eller bostaden?

En delad bostad eller etta får högst hyras ut till en person. En flickdeladbostad får endast hyras ut till en flicka och en pojkdeladbostad till en pojke. Det är förbjudet att röka eller att ha husdjur i deladbostäder. En liten tvåa kan högst hyras ut till två personer.

En familjebostad eller kompisbostad kan hyras ut till så många personer som det finns sovrum (t.ex. en bostad med 3 rum+kök kan hyras ut till tre personer). Alla ursprungliga hyresgäster ska underteckna det gemensamma hyresavtalet (familje- och kompisbostäder) trots att bara en del av bostaden hyrs ut.

2. Storleken på hyran

För bostaden kan du endast debitera den hyra, som du själv betalar till Hoas. Hyran inkluderar avgifterna för el och bilplats, om de också debiteras den huvudsakliga hyresgästen.

3. Andrahandskontrakt

Ingå alltid ett skriftligt kontrakt över andrahandsuthyrningen. Använd Blanketten för andrahandsuthyrning.

4. Att meddela om andrahandsuthyrning

Andrahandsuthyrning ska alltid meddelas till Hoas minst en månad innan hyresgästen flyttar in. Du kan göra det genom att lämna in en noggrant ifylld blankett över uthyrningen till Hoas servicecenter (asumispalvelut(at)hoas.fi).

5. Intyg om praktik eller utbyte

Om hyrestiden omfattar andra än sommarmånader (maj–augusti) ska man alltid lämna in ett intyg om praktik eller utbyte till Hoas. Av intyget ska framgå praktikens/utbytets exakta längd (start- och slutdatum).

Om andrahandsuthyrningen inte har meddelats till Hoas innan slutet av tidsfristen eller om villkoren inte uppfylls har Hoas rätt att inte godkänna uthyrningen.

Läs mer om andrahandsuthyrning.