Andrahandsuthyrning

En studerande som har hyrt en bostad av Hoas kan tillfälligt hyra ut sin bostad till en utomstående person under sommarmånaderna (maj–augusti) eller under praktik som gäller studierna.

Andrahandsuthyrning är inte tillåtit för möblerade lägenheter reserverade för utbytesstudenter och internationella studenter. Dessa lägenheter utgör en skolspecifik kvot och de hyrs i samarbete med universiteten i huvudstadsregionen. 

Vid uthyrning ska man följa god hyrningssed och de instruktioner som hyresvärden ger. Ytterligare information om att fungera som hyresvärd hittar du t.ex. här.

Ingå alltid ett skriftligt kontrakt över andrahandsuthyrningen, använd Blanketten för andrahandsuthyrning. Om man inte har meddelat Hoas om andrahandsuthyrningen innan tidsfristen gått ut eller om villkoren för uthyrning inte uppfylls har Hoas rätt att inte godkänna andrahandsuthyrningen.

Hyresgästen har inte tillstånd att utan hyresvärdens tillstånd låta någon annan använda studentbostaden eller en del av den. Man får inte heller ha personer hos sig som inte omfattas av hyresförhållandet. Hyresgästen får inte heller överföra hyreskontraktet till en annan person eftersom hyresvärden förutsätter att bostaden är i studiebruk. Olovlig andrahandsuthyrningen kan leda till att den ursprungliga hyresgästens avtal sägs upp.

Allvarligt missbruk och/eller förseelse kan leda till att ursprungliga hyresgästens avtal sägs upp eller upphör. Du kan hitta nyttig information av andrahandsuthyrningen från finska hyresgästers websida.