Hoas bostäder

Som hyresgäst på Hoas har du ett brett utbud av tjänster till förfogande. Här kan du hitta allmän information om fastigheterna och tjänsterna som Hoas erbjuder. Sidan för "Vårt hus" är också värt att läsa, där hittar du mera information om din egen fastighet.

Område
Fastighet

Extratjänster för hyresgäster

Som hyresgäst på Hoas har du ett brett utbud av gratis extra tjänster till förfogande i nästan alla fastigheter.

Nycklar

Nyckeln är personlig och den ska användas ansvarsfullt och omsorgsfullt. Man får inte fästa adressen eller hyresgästens namn eller telefonnummer på nycklarna.

Med nyckeln/nycklarna kommer du också in i allmänna utrymmen avsedda för hyresgästerna, som förrådet och tvättstugan. Nycklarna till hobbyutrymmen och klubbrummet administreras av boendekommittén.

Felanmälan

Hoas strävar att sköta felanmälan så fort som möjligt, men ändå enligt ärendets brådskande natur (jämför till exempel vattenläckage mot en skråma i dörren). Vi försöker sköta de icke akuta arbetena inom en månad. Olika perioders rusning bör dock beaktas. 

Att bo hos Hoas

För att kunna bo på Hoas måste du vara en heltidstuderande och studierna måste leda till en examen. Ett hem på Hoas är ofta det första hemmet för en studerande. Ett eget hem betyder frihet, men i det igår äver ansvar och skyldigheter. 

Hyreskontrakt och andrahandsuthyrning

Hoas har en begränsad boendetid på fem år för ettorna.

En studerande som har hyrt en bostad av Hoas kan tillfälligt hyra ut sin bostad till en utomstående person under sommarmånaderna eller under praktik som gäller studierna. 

Uppehåll av fastigheten

En trevlig boendemiljö är summan av flera olika faktorer såsom en städig och välskött fastighet samt trevliga grannar.

Hoas strävar till att upprätthålla sina fastigheter i bra skick med hjälp av vardagliga underhållsarbeten, men även med hjälp av planerade reparationsarbeten. 

Räddningssäkerhet

Enligt lagen måste det finnas en brandvarnare i varje bostad. I vissa Hoas bostäder finns det färdigt en brandvarnare som upprätthålls av Hoas.

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer.

Boendeverksamhet

Boendeverksamhet är husets hyresgästers gemensamma verksamhet. Boendekommittén kan ordnas utflykter, talko, fester och köpa gemensamma hobby redskap för hyresgäster.