Hoas bostäder

Som hyresgäst på Hoas har du ett brett utbud av tjänster till förfogande. Här kan du hitta allmän information om fastigheterna och tjänsterna som Hoas erbjuder. Sidan för "Vårt hus" är också värt att läsa, där hittar du mera information om din egen fastighet.

Område
Fastighet

Extratjänster för hyresgäster

Som hyresgäst på Hoas har du ett brett utbud av gratis extra tjänster till förfogande i nästan alla fastigheter. Detaljerad information om införande av dessa tjänster hittar du under tjänsterna delen. Om du behöver intyg för t.ex. FPA kan du även få detta från Hoas.

Hyresgästens ansvar

Ett hem på Hoas är ofta det första hemmet för en studerande. Detta betyder att många frågor om ansvar och skyldigheter kommer upp för första gången. Ett eget hem betyder frihet, men i det igår äver ansvar och skyldigheter.

Det är på hyresgästens ansvar att ta hand om och sköta bostaden. Till detta tillhör regelbunden städning av bostaden. För att kunna bo på Hoas måste du vara en heltidstuderande och studierna måste leda till en examen.

Förlängning av hyreskontrakt

Hoas har en begränsad boendetid på fem år för ettorna. Då den begränsade boendetiden enligt ditt kontrakt börjar ta slut, skickar Hoas ett påminnelsebrev. I brevet hittar du detaljerade instruktioner över hur du ska gå tillväga.

Om en sökande eller mindreårig sökandes vårdnadshavaren har anmärkning om betalningsstörning ska hyreskontrakt görs i början som ett tidsbundet hyreskontrakt på fyra månader. För mindreårig sökande görs hyreskontraktet alltid i början som ett tidsbundet hyreskontrakt på fyra månader.

Nycklar

Nyckeln är personlig och den ska användas ansvarsfullt och omsorgsfullt. Ta alltid hand om dina nycklar. Man får inte fästa adressen eller hyresgästens namn eller telefonnummer på nycklarna.

Med nyckeln/nycklarna kommer du också in i allmänna utrymmen avsedda för hyresgästerna, som förrådet och tvättstugan. Nycklarna till hobbyutrymmen och klubbrummet administreras av boendekommittén.

Sökande av en bostad om du redan har en bostad hos Hoas

Sökande som har redan en bostad hos Hoas kan lämna ansökan till ett nytt Hoas bostad. Intern flyttning betyder ett flytt från en Hoas bostad till en annan (t.ex. från en delad bostad till en kompisbostad) utan tvingande skäl. Med överföring av boenderätt avses flyttning från en Hoas bostad till en annan på grund av ändrade omständigheter.

Andrahandsuthyrning

En studerande som har hyrt en bostad av Hoas kan tillfälligt hyra ut sin bostad till en utomstående person under sommarmånaderna (maj–augusti) eller under praktik som gäller studierna. Vid uthyrning ska man följa god hyrningssed och de instruktioner som hyresvärden ger.

Spara energi

 

Hur energi påverkar det vardagliga livet märker man kanske bäst då man inte har el. Under elavbrott kan man i ficklampans eller i stearinljusets sken försöka rädda värdefulla frysvaror och mormors bärsylt. När man försöker kontrollera från datorn när elavbrottet tar slut kommer man ihåg att inte heller den fungerar utan el. Den enda trösten är att man i alla fall äntligen i fred kan se slut den där filmen som man så länge har tänkt se färdigt. Förutom att det inte går.

 

 

Boenderådgivning

En bra granne tar hänsyn till andra hyresgäster och kommer ihår speciellt några saker så som sopåtervinning och att följa tider för nattro. I störningssituationer är det bra att först försöka prata med den som orsakar störningar och om det inte hjälper kan man kontakta Hoas boende rådgivning. Njut av boendet i din studiebostad men kom ihåg att respektera dina grannar och rumskamrater!

Att bo tillsammans

Kompisbostaden är numera kompisbostad. Nu är det möjligt att påverka valet av rumskompis både i samband med ansökningen och under tiden som hyresgäst! Du kan alltså ansöka om ett rum i en kompisbostad antingen tillsammans med en ny kompis eller en kompis som du känner från förut. Du har också möjligheten att ensam ansöka om ett ledigt rum i en kompisbostad.

www.hoasmatchie.fi

Felanmälan

Hoas strävar att sköta felanmälan så fort som möjligt, men ändå enligt ärendets brådskande natur (jämför till exempel vattenläckage mot en skråma i dörren). Vi försöker sköta de icke akuta arbetena inom en månad. Olika perioders rusning bör dock beaktas. Till exempel på hösten när alla flyttar är responstiden för arbeten vanligen längre än under lugnare tider.

Värme och ventilation

Luften i din bostad påverkas väsentligt av bostadens temperatur och ventilation. En del saker är svåra att påverka själv, men ibland kan hyresgästen ha stor inverkan på till exempel hur ventilationen fungerar.

Vatten och avlopp

Även om en läckande kran eller toalettstol inte verkar som ett stort problem lönar det sig att meddela om detta till hyresvärden så fort som möjligt. En droppande kran kostar enligt HRM:s sidor 75 euro i året. En läckande toalettstol kan däremot orsaka en räkning på upp till 7 000 euro.

Ifall det finns en läckande kran eller toalettstol i din bostad bör du alltså i första hand göra en felanmälan.

Hemmets maskiner och utrustning

I ditt hem finns flera maskiner och apparater. Även om en del av apparaterna är en del av bostadens utrustning är underhållet av dem på hyresgästens ansvar. Till exempel lamporna och lampans tändare är på den boendes ansvar att byta. Kolla ansvarsfördelningstabellen för mera information om vad som i första hand hör till hyresgästens ansvar.

Städning av egen bostad

Genom att regelbundet veckostäda kommer du lättare undan när det är dags att flytta ut, och du bidrar också till att bostadens ytor håller så länge som möjligt. Som hyresgäst är du också skyldig att hålla bostaden i skick. Här har vi samlat råd och tips för städning av bostaden.

Skadejur och bekämpning av dessa

Ibland kan det uppenbara sig objudna gäster i bostaden. Det är viktigt att komma ihåg att största delen av insekterna i bostaden är harmlösa gäster utifrån som inte kräver ingrepp av utomstående skadedjursbekämpning. Ibland är det ändå frågan om skadedjur som kräver skadedjursbekämpning.

Avfallshantering och återvinning

De gemensamma utrymmen, gården och avfallsområdets renhet är långt beroende på hyresgästerna och deras beteende. Det är på hyresvärdens ansvar att hålla gården och avfallsområdet i skick. Men det är hyresgästens ansvar att inte lämna gamla möbler, rosk eller annat skräp på gårdsområdet som förorsakar orenhet på fastigheten. Det är bra att komma ihåg att insamlingsbilarnas chaufförer plockar inte upp rosk från gården eller området omkring soptunnorna. De tömmer enbart själva soptunnorna.

Notera även att  överfulla soptunnor och rosk på marken är en hälsorisk som kan orsaka extra kostnader för fastigheten. Detta avspeglar sig även på hyresgästernas hyror.

Långtidsplan för underhåll av fastigheten

Med välplanerade reparationsarbeten, som baserar sig på förutseende, kan man förebygga förekommande av fel och brister samt förlänga fastigheternas livslängd. Med förutseende och planering kan man även påverka underhållets kostnader.

Underhåll av gemensamma utrymmen och uteområden

Hoas strävar till att upprätthålla sina fastigheter i bra skick med hjälp av vardagliga underhållsarbeten, men även med hjälp av planerade reparationsarbeten. Kom dessutom ihåg att du själv spelar en viktig roll i underhållet av din egna bostad samt i hela fastigheten. Skapandet av en trevlig och bekväm omgivning är till stor del beroende av hyresgästerna.

En trevlig boendemiljö är summan av flera olika faktorer såsom en städig och välskött fastighet samt trevliga grannar.

Brandvarnare

Enligt lagen måste det finnas en brandvarnare i varje bostad. I vissa Hoas bostäder finns det färdigt en brandvarnare som upprätthålls av Hoas. I denna del hittar Du information om brandvarnare vid problemsituationer.

Mer information om brandvarnarna på din fastighet hittar du under fastighetens grunduppgifter. Fastighetens grunduppfifter hittar du under "Hoas bostäder" genom att välja din egna fastighet.

Brandbelastning i allmänna utrymmen

I trappuppgångarna får det inte förvaras något överlopps. I husets förråd finns plats för såväl cyklar som barnvagnar. Överlopps saker försvårar evakueringen av huset och brandkårens arbete.

Så här gör vid eldsvåda

Ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsituationer!


Tumregeln är att man ska ta sig ut ur ett brinnande utrymme. Höghusbostäder är konstruerade som egna brandavdelningar så att branden inte kan sprida sig från en bostad till en annan. Ifall det brinner i din bostad ska du avlägsna dig från bostaden och stänga dörren efter dig. Man får ändå inte gå in i ett rökfyllt utrymme. Ifall det brinner hos grannen eller i trappuppgången, håll dörren stängd och täpp till dörrspringorna för att hindra att röken tar sig in i bostaden. Ring 112 och vänta på balkongen eller vid ett öppet fönster.

Fastighetens räddingsplan

En räddningsplan måste göras upp för alla bostadshus med minst tre lägenheter. Av räddningsplanen framgår hur man agerar i olika farliga och hotfulla situationer. Räddningsplanen beaktar fastighetens särdrag som specificerats för fastigheterna. Därför finns flera olika typer av räddningsplaner. 

Info om boendeverksamhet

Boendeverksamhet är husets hyresgästers gemensamma verksamhet. Boendekommittén kan ordnas utflykter, talko, fester och köpa gemensamma hobby redskap för hyresgäster. Här hittar du instruktioner, färdiga botten och blanketter som boendekommittén kan använda för att underlätta sin verksamhet.

Möten

Vid bolagsstämman väljs boendekommittén. En ordinarie bolagsstämma sammankallas en gång om året av Hoas. Boendekommittén håller möte varje gång beslut måste fattas. Härifrån kan du få tips och instruktioner om hur man håller möten.

Boendekommitténs uppdrag

De administrativa uppdrag som hör till boendekommittén är kommitténs möten, övervakande av ordningsföreskrifter, administration av de gemensamma utrymmena och låneutrustning samt övervakning. Boendekommittén har också möjlighet att kommentera Hoas budget om den vill. Boendekommittén får på hösten en inbjudan från Hoas till boendeadministrationens konstituerande möte och den utvalda har möjlighet att verka t.ex. i Samarbetsorganet för boende. Årligen, i januari, ska verksamhetsberättelsen för det gångna året, verksamhetsplanen samt nyckel- och föremålsinventarier inkluderande förvaringsplaner skickas till Hoas. Dessutom bör kommittén upprätthålla informationskanaler som boendekommitténs egna hemsidor, Facebook-grupp och andra eventuella kanaler.

Boendekommitténs blanketter

I den här delen hittar du botten för blanketter som kan användas vid möten, evenemang och för årsrapportering.