Vem kan söka en bostad hos Hoas?

Du kan söka en bostad hos Hoas om dina studier

Om du studerar utanför huvudstadsregionen och kranskommunerna kan du söka en Hoas bostad om du utför arbetspraktik eller forskning och examensarbeten relaterade till dina nuvarande studier och som kräver att du bor där. I dessa fall kan bostäder endast sökas för den tid som arbetspraktiken, forskningen eller examensarbeten pågår. I första hand hyr Hoas inte bostäder till doktorexamen studenter. Läs mer om under vilka grunder hyrs en bostad ut.

Under våren och sommaren kan även andra än studerande söka bostäder hos Hoas

Hoas erbjuder möblerade bostäder på våren under januari–maj och omöblerade bostäder under sommarmånaderna april–augusti. Vem som helst som har ett tillfälligt jobb eller som studerar i huvudstadsregionen eller kranskommunerna kan söka bostäder. Under övriga tider kan endast examensstuderande söka bostäder hos Hoas.