Vem kan söka en bostad hos Hoas?

Du kan söka en bostad hos Hoas om dina studier

 • är på heltid,
 • leder till examen,
 • berättigar till studiestöd OCH
 • sker i huvudstadsregionen.

Studenter som studerar vid filialer i skolor på huvudstadsregionen har också rätt att ansöka om bostäder från Hoas.

Du kan inte ta emot bostaden innan terminen har börjat och du har gjort närvaroanmälan. Om du ska inleda dina studier, och undervisningen börjar först i till exempel januari, kan du inte ta emot bostaden i december. Enda undantaget är sommarmånaderna: om du inleder studierna på hösten kan du ta emot bostaden redan från och med juni.

Myndig sökande ska ha officiellt identitetsintyg. Om du studerar utanför huvudstadsregionen kan du söka en Hoas bostad om du utför arbetspraktik eller forskning och examensarbeten relaterade till dina nuvarande studier och som kräver att du bor där. I dessa fall kan bostäder endast sökas för den tid som arbetspraktiken, forskningen eller examensarbeten pågår. I första hand hyr Hoas inte bostäder till doktorexamen studenter. Läs mer om under vilka grunder hyrs en bostad ut.

Huvudstadsregionen 

Nedan definieras kommuner och städer i dessa områden:

Huvudstadsregionen

 • Helsingfors
 • Esbo
 • Vanda
 • Grankulla

Som grundexamensstuderande räknas:

 • de som studerar i gymnasiet
 • de som avlägger yrkesinriktad grundexamen vid en yrkesinriktad läroanstalt
 • de som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid en yrkeshögskola
 • de som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet
 • de som avlägger licentiatexamen med medicin, djur- och tandmedicin

Som forskarstuderande räknas:

 • de som avlägger licentiatexamen eller doktorsexamen vid ett universitet (med undantag för medicin, djur- och tandmedicin)

Under våren och sommaren kan även andra än studerande söka bostäder hos Hoas

Hoas erbjuder möblerade bostäder på våren under januari–maj och omöblerade bostäder under sommarmånaderna april–augusti. Vem som helst som har ett tillfälligt jobb eller som studerar i huvudstadsregionen kan söka bostäder. Under övriga tider kan endast examensstuderande söka bostäder hos Hoas.

Kan en minderårig söka en Hoas bostad?

Som minderårig kan du söka en Hoas bostad om din vårdnadshavare ger sitt samtycke. Då ansökan fylls i ska vårdnadshavarens uppgifter skrivas noggrant in i fältet som är reserverat för uppgifterna. Dessutom ska din vårdnadshavare fylla i och skriva under blanketten om samtycke av vårdnadshavaren. Blanketten om samtycke av vårdnadshavaren måste vara undertecknad med hand. Vänligen skicka den undertecknade blanketten till Hoas kundbetjäning. Personen som undertecknar blanketten bör vara samma person som angetts som vårdnadshavare i ansökan. Fr.o.m mars 2017 om vi kan erbjuda dig en bostad kommer ett tillsvidare kontrakt att tecknas.