Vem är grundexamensstuderande?

Som grundexamensstuderande räknas:

  • de som studerar i gymnasiet
  • de som avlägger yrkesinriktad grundexamen vid en yrkesinriktad läroanstalt
  • de som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid en yrkeshögskola
  • de som avlägger en lägre eller högre högskoleexamen vid ett universitet
  • de som avlägger licentiatexamen med medicin, djur- och tandmedicin

Som forskarstuderande räknas:

  • de som avlägger licentiatexamen eller doktorsexamen vid ett universitet (med undantag för medicin, djur- och tandmedicin)