Kontroll av kreditupplysningar

De sökandes och vårdnadshavarens, om den sökande är minderårig, kreditupplysningar kontrolleras alltid automatiskt i samband med ansökan från Suomen Asiakastieto. Då du söker en bostad hos Hoas ger du samtidigt ditt samtycke åt Hoas att kontrollera dina och din eventuella vårdnadshavares kreditupplysningar.

En eventuell betalningsstörning förhindrar inte att söka en bostad. Sökandet av en bostad hindras totalt om den sökande eller den minderåriga sökandens vårdnadshavare har näringsförbud eller obetalda betalningar till Hoas.

Om den sökandes situation ändras under ansökningens giltighetstid, ber vi den sökande att vara i kontakt med Suomen Asiakastieto samt att lämna in ett intyg av Suomen Asiakastieto där möjliga förändringar framgår.

Vad följer en betalningsstörning?

Om kontrollen visar att den sökande eller den minderåriga sökandes vårdnadshavare har minst åtta betalningsstörningar, betalningsstörningar som överskrider 1 000 euro, hyresskulder, anmälningar om konkurs, skulder, medellöshets eller företagssanering tillämpas striktare villkor på hyreskontraktet för det eventuella bostadserbjudandet.  

Garantisumman betalas i normal storlek beroende på bostadstypen, men den sökande ska på förhand betala en summa som motsvarar tre månaders hyra. Dessutom görs hyreskontraktet i början som ett tidsbundet hyreskontrakt på fyra månader.

Om en sökande har anmärkning om betalningsstörning påverkar det också de andra sökandes eventuella kontrakt vad gäller kontrakt med gemensamt ansvar (kompis- och familjebostäder).

Om den sökande på förhand behöver hjälp med att betala hyran eller garantisumman kan det löna sig att kontakta den egna socialbyrån. Vi accepterar inte en betalningsförbindelse från socialbyrån som garanti. Ett kvitto där betalningen framgår ska alltid skickas till Hoas.

Om inga problem framgår i betalningen av hyran och det inte finns andra hinder kan kontraktet förnyas till ett nytt tidsbundet kontrakt på fyra månader. Om hyresgästen efter två tidsbundna hyreskontrakt inte har haft betalningsstörningar, kan hyreskontraktet eventuellt göras som ett tillsvidarekontrakt.